VÝSTAVY

DOG SHOW AUTUMN 2021


Výstavní katalog a program výstavy


10:30 PŘEJÍMKA PSŮ

11:00 ZAHÁJENÍ VÝSTAVY


Ostříhaní

0.1 Mia Foret de Vent, Biewer, Radka Kunešová

0.2 Tea Greiss de la Suerta, Chocolate, Radka Kunešová

0.3 Yeeh Chi-Chi from Pocahontas, Biro sable, Lenka Havlíčková

Baby

1.1 Catrin Caroline Cruel Krieger s Doggies, Blue merle, Dana Valníčková

1.2 Cooper Charlie Chico Krieger´s Doggies, Choco merle, Inka Sedláková

1.3 Kiss Magical love Biewer, Blue merle, Věra Kubásková

1.4 Odessa De Luxe Dominikas, Tricolor, Miloslava Gajdošová

Puppy

2.1 Gloria Agate Träume, Blue merle, Věra Kubásková

2.2 Aranka Cadbury Heaven, Black solid, Zdeněk Mráz

2.3 Leslie Golden Boy Lavista, Biewer, Romana Fenclová

2.4 Ksenia Angelic Drem´s, Chocolate, Romana Fenclová

2.5 Beky Rosalia Von Foret de Vent, Blue merle, Věra Kubásková

2.6 Bella Cadbury Heaven, Biro, Zdeněk Mráz

Junior

3.1 Pierotte Gold Mountain ( Jerry ), Black and tan, Nicola Červenková

3.2 Bon Hiladel'Rihanna, Biewer, Jana Bindasová

3.3 Zina Cadbury Heaven, Biro, Zdeněk Mráz

3.4 Loki C'MICHOCO von foret de vent, Golddust, Petr Možiešik

3.5 Champion Caramel Rose, choco/ tan, Veronika Rylichová
3.6 Bon Hiladel Betti, Black/ tan, Jana Bindasová

Open

4.1 Amie From Golden Princess, Golddust, Veronika Vaněčková

4.2 Lady Paradise Ladybird, Golddust, Veronika Vaněčková

4.3 Majestro Albano Mon Courage Bel, Biewer, Jana Bindasová

4.4 Indiano Boxer from Pocahontas, Red merle, Radka Kunešová

Winner

5.1 Geena from Pocahontas, Choco merle sable, Renata Hejlová

5.2 Zhaspir Patrik, Biewer, Marcela Virágová

5.3 Gran de Cuerro Etna, Biewer, Marcela Virágová


13:00 BONITACE a VYHODNOCENÍ

14:00 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Tituly:

Best of class BABY 1, 2, 3 - vítěz třídy štěně (mohou získat pouze psi s oceněním VN)

Best of class PUPPY 1, 2, 3 - vítěz třídy dorostu (mohou získat pouze psi s oceněním VN)

Best of class JUNIOR 1, 2, 3 - vítěz třídy mladých (mohou získat pouze psi s oceněním VN)

Best of class OPEN 1, 2, 3 - vítěz třídy otevřené (mohou získat pouze psi oceněni V)

Best of class Winner 1, 2, 3, - vítež třídy vítězů (mohou získat pouze psi oceněni V)

BOC - Best Of Color - vítěz kategorie zbarvení (mohou se zúčastnit pouze psi starší 9 měsíců s oceněním VN a V)

Tituly s pohárem a cennou výhrou:

J.BIS 1, 2, 3 - Mladý Best in Show - Vítěz výstavy (získají 3 vybraní psi ze tříd mladších 9 měsíců)

BIS 1, 2, 3 - Best in Show - Vítěz výstavy (získají 3 vybraní psi ze tříd starších 9 měsíců)

BIS 1 se automaticky stává Klubovým vítězem výstavy Autum 2021.

Nejlepší chovatelská skupina (pouze ocenění s věcnou výhrou):

Chovatel s minimálně třemi a maximálně pěti jedinci jednoho plemene ve svém vlastnictví, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni.

    15:00 UKONČENÍ VÝSTAVY

SPECIAL DOG SHOW AUTUMN 2021

Vážení a milí přátelé, dovolujeme si Vás pozvat k účasti na výstavě exteriéru psů plemene COLORFUL YORKSHIRE TERRIER!

Výstava psů proběhne 25. 09. 2021 v hotelu Sloup, obec Řípec u Soběslavi

Přejímka psů od 10.30

Zahájení výstavy 11:00

PROPOZICE:

  1. Přihlásit se mohou pouze psi s PP. Kategorie CUT pro ostřihané je bez nároku na zápis ocenění do rodokmenu. Výjimku pro zápis a střih hřbetu má pouze zbarvení merle a brindle pro zvýraznění zbarvení.

  2. Odešlete přihlášku on-line ze stránek www.IKClub.cz

  3. Uhraďte výstavní poplatek

  4. Uzávěrka pro příjem přihlášek a současně splatnost výstavního poplatku je 18. 9. 2021

Pořadatel výstavy: IKC, z. s.

Zodpovědná osoba: Ingrid Sedláková

Posuzovatel: Ingrid Horáková (SK)

Přísedící: Marcela Virágová (SK)

Poradce chovu: Marcela Preinl (CZ)

Zapisovatelky: Marcela Virágová (SK), Eva Koubová (CZ)

Třídy:

•Štěňata do 6 měsíců

•Dorost od 6 do 9 měsíců

•Mladých od 9 do 18 měsíců

•Otevřená od 15 měsíců

•Vítězů od 15 měsíců s přiznaným titulem champion nebo vítěz

•Senior od 8 let

Hodnocení:

Třída štěňat, mladých a dorost: VN - Velmi nadějný N - Nadějný

Třída otevřená, vítěz a senior: V - Výborný VD - Velmi Dobrý D - Dobrý DO - Dostatečný ND - Nedostatečný O-Odstoupil V-vyloučen N-neposouzen

*v posudku bude uvedeno v anglickém jazyce. Zápis do rodokmenu v českém jazyce.

Tituly:

Best of class BABY 1, 2, 3 - vítěz třídy štěně (mohou získat pouze psi s oceněním VN)

Best of class PUPPY 1, 2, 3 - vítěz třídy dorostu (mohou získat pouze psi s oceněním VN)

Best of class JUNIOR 1, 2, 3 - vítěz třídy mladých (mohou získat pouze psi s oceněním VN)

Best of class OPEN 1, 2, 3 - vítěz třídy otevřené (mohou získat pouze psi oceněni V)

Best of class Winner 1, 2, 3, - vítež třídy vítězů (mohou získat pouze psi oceněni V)

BOC - Best Of Color - vítěz kategorie zbarvení (mohou se zúčastnit pouze psi starší 9 měsíců s oceněním VN a V)

Tituly s pohárem a cennou výhrou:

J.BIS 1, 2, 3 - Mladý Best in Show - Vítěz výstavy (získají 3 vybraní psi ze tříd mladších 9 měsíců)

BIS 1, 2, 3 - Best in Show - Vítěz výstavy (získají 3 vybraní psi ze tříd starších 9 měsíců)

BIS 1 se automaticky stává Klubovým vítězem výstavy Autum 2021.

Nejlepší chovatelská skupina (pouze ocenění s věcnou výhrou):

Chovatel s minimálně třemi a maximálně pěti jedinci jednoho plemene ve svém vlastnictví, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni.

Poplatky:

Výstavní poplatek za 1 psa:

Člen klubu ............................ 800,- Kč

Nečlen klubu......................... 1000,- Kč

UZÁVĚRKA

Příjem přihlášek a výstavní poplatek je splatný nejpozději ke dni uzávěrky, to je do 18. 09. 2021

Platbu zasílejte převodem na účet číslo: 670100-2210900970/6210

Do zprávy pro příjemce: jména psů

IBAN: CZ3162106701002210900970

BIC/ SWIFT: BREXCZPP

Nezapomeňte s sebou:

  • roušku a doklad o bezinfekčnosti (certifikát o očkování, prodělání Covid-19 nebo negativní test),

  • pas nebo očkovací průkaz se záznamem o plném platném očkování zúčastněného psa

  • originál průkazu původu psa

  • vlastní misky a krmivo pro psa

Protesty:

Protest proti verdiktu rozhodčího je možný pouze s jistinou 1000,- Kč. Musí být podán písemně a nejpozději do tří pracovních dnů od dne pořádání výstavy. Pes bude znovu posouzen výkonným výborem klubu na základě fotografií z výstavy a svědectvím členů výkonného výboru klubu. V případě uznání pochybení rozhodčího bude jistina vrácena vystavovateli. V opačném případě propadá ve prospěch klubu IKC, z.s.

Všeobecná ustanovení: Výstava je organizována dle platného výstavního řádu CYTC.

NEÚČAST VYSTAVOVATELE NA VÝSTAVĚ , NENÍ DŮVODEM K NAVRÁCENÍ VÝSTAVNÍHO POPLATKU. V případě onemocnění je povolena změna jména vystavovatele.

Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poranění či úhyn psa, ani za škody způsobené vystavovatelem nebo psem!!! Vystavovatel zodpovídá za psa sám a uklízí po něm exkrementy. Volné pobíhání psů je zakázáno!

Z výstavy se VYLUČUJÍ háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, psi s kupírovanýma ušima ( viz. Zákon na ochranu zvířat č.246/1992 a č. 77/2004 Sb.) Nedovoluje se úprava exteriéru ve smyslu vyvazování psů, používání posypových pudrů, lakování a tónování srsti, používání zvukových upoutávačů psů. vzhled psa.


Prijem Online přihlášek na výstavu Autum 2021 uzavren!

Přihlášku vyplňujte kompletně a bez chyb. To, co do ní napíšete, budete mít i na diplomu a ve výstavním katalogu.

Děkujeme