Bonitace

Zda je či není pes vhodný k chovu zjistíte většinou sami nebo po poradě s veterinářem či poradcem chovu. K chovnosti však potřebujete potvrzení o chovnosti, jiným názvem "BONITACE" O tuto není nutné žádat předem a je jí možné absolvovat na každé výstavě IKC, na každé členské schůzi a výjimečně i po požádání prostřednictvím mailu, kdy je možné svolat komisi pro posouzení chovnosti psů.  

Po odeslání žádosti o bonitaci může klub požadovat ještě další vyšetření, popřípadě zkoušky dle konkrétního plemene. Proto prosím bonitaci a požadavky k ní nejprve konzultujte prostřednictvím 

e-mailu InternationalKennelClub@yahoo.com