CHAMPIONAT IKC

Podmínky pro udělení titilu klubového championatu


Prvotní podmínkou účasti na championátu IKC, z.s. je členství v klubu IKC minimálně druhým po sobě jdoucím rokem a účast psa na výstavě.

Body pro přiznání titulu klubových šampionů lze započítávat pouze 3 roky zpětně a lze je uplatnit pro přiznání titulu pouze jednou!

Klubový Junior Champion: 80 bodů pes i fena - počet je nutný získat do 18 měsíců věku

Klubový Šampion: 160 bodů PES, 120 bodů FENA - body mohou být získané pouze ve třídách (mezitřída, otevřená, vítězů) získat lze nejdříve od 15 měsíců

Klubový Grand Champion: pes musí získat ve třídě vítězů (champiónů) 3x známku Výborný z toho 2xV1

Klubový Veterán Champion: - 3 x známka V ve třídě veteránů 

Bodové zvýhodnění feny je z důvodů březosti a období po vrhu, kdy se nemůže účastnit výstav.


BODOVÉ OHODNOCENÍ VÝSTAV

                         Výstavy pořádané IKC          OSTATNÍ VÝSTAVY

VN1 (Velmi nadějný 1)                                             30                                  15

VN (Velmi nadějný)                                                 15                                   10

V1 (Výborný 1)                                                          30                                  15

V (Výborný bez ohledu na pořadí)                         15                                   10

BOB (Best of Breed)                                               40                                  30

CAJC, CAC                                                              45                                  35

Klubobý vítez, JBIS, BIS                                          50                                  35


Hodnoty bodů v jedné výstavě se nesčítají, ale bere se vždy ten nevyšší.

Příklad : Pes/fena bude hodnocen v průběhu jedné výstavy s oceněním V1 (30b.) , dále vyhraje vítěze plemene BOB (40b.) a nakonec se stane ještě vítězem celé výstavy BIS (50b.)

Jeho správný počet bodů do tabulky pro tuto výstavu je 50 bodů.

1. Titul klubový champion IKC může získat pes, který je v majetku nebo spoluvlastnictví řádného člena klubu IKC v den podané žádosti.

2. Majitel nebo spolumajitel, který žádá o klubového championa IKC musí být nejméně souvisle poslední dva roky řádným členem IKC včetně. (Příklad: stal se členem v lednu 2022, pokračuje v členství v roce 2023 zaplacením ročního příspěvku, může již v lednu 2023 žádat o udělení klubového championa).

3. Championat je součástí výstavy. Hodnocený pes/fena, jehož majitel žádá o přiznání titulu champion se současně musí účastnit klubové výstavy pořádané IKC.

4. O udělení klubového championa rozhoduje výbor klubu a to po obdržení žádosti a vyplněné tabulky a potřebných dokumentů* dle stanov pro udělení klubového championa.

5. Vystavené klubové championáty budou slavnostně vyhlášeny prostědnictvím sociální sítě Facebook, na webové stránce klubu IKC, z. s. a poháry s diplomy budou odeslány poštou.

Poplatek

Poplatek činí 500,- Kč za 1 psa a zahrnuje certifikát a pohár pro championa. 

Splatnost poplatku souvisí se splatností pořádané výstavy s championátem.


*K žádosti je nutné dodat: 

- kopii rodokmenu 

- zápis ocenění z výstav 

- vyplněnou a podepsanou přílohu k žádosti o přiznáni titulu: 


ŽÁDOST O PŘIZNÁNI TITULU CHAMPION

© IKC, z. s. E-mail: InternationalKennelClub@yahoo.com
 
  
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!