Chov krůček po krůčku


V případě, že již jste členem IKC a máte registrovanou chovatelskou stanici, pak je Vašim záměrem řízený chov psů s průkazem původu. 

Přesto chovatele může zaskočit skutečnost, že vlastní psa po rodičích s rodokmenem, ale jeho pes rodokmen nevlastní například z důvodu, že se ve vrhu narodilo štěně s barvou neuznanou klubem, pod kterým choval původní chovatel. I v tomto případě je možné nechat psovi vystavit dodatečný rodokmen. Je však nutné posouzení psa výstavní komisí či poradcem chovu, aby byly zjištěny proč tento pes rodokmen nedostal. Stačí e-mailem požádat o vystavení dodatečného rodokmenu psa a o dalším postupu budete informováni.

V případě, že vlastníte psa bez rodokmenu a ani nevlastníte rodokmen(y) rodičů, myslíte si, že Váš pes je čistokrevného původu a máte zájem tohoto psa zařadit mezi čistokrevné plemeno, nabízí náš klub vystavení registru psa, sloužící k prvopočátkům Vašeho chovu. V tomto případě je však nutné se psem absolvovat kontrolu před komisí klubu, která posoudí, zda pes odpovídá či neodpovídá standartu plemene. Při pochybnostech je možné se souhlasem majitele také vyžádání genetických testů na určení plemene. Pokud bude pes uznán komisí za čistokrevné plemeno, pak tento pes ovšem nedostane rodokmen, ani průkaz původu, jelikož jeho předci stále budou neznámí, ale obdrží registr plemene. S tímto registrem se pes nemůže účastnit výstav pro psy s rodokmenem, ale pokud bude schopný chovu, tzn. absolvuje bonitaci/ uchovnění, jeho potomci tak již budou mít nárok na rodokmen, s nimž se již mohou účastnit výstav a již to nebudou jen psi bez průkazu původu a jejich původ již začíná být prokazatelným. Pro konkrétní informace a posouzení nás kontaktujte e-mailem.

Nyní se dostáváme k chovu samotnému. Zda je či není pes vhodný k chovu zjistíte většinou sami nebo po poradě s veterinářem či poradcem chovu. K chovnosti však potřebujete potvrzení o chovnosti, jiným názvem "BONITACE" O tuto není nutné žádat předem a je jí možné absolvovat na každé výstavě IKC, na každé členské schůzi a výjimečně i po požádání prostřednictvím mailu, kdy je možné svolat komisi pro posouzení chovnosti psů. 

Pokud máte zbonitovanou fenu a již jste vybrali i psa vhodného k chovu, stačí stáhnout ze stránek klubu nebo požádat prostřednictvím mailu o "KRYCÍ LIST" Krycí list vyplňuje a podepisuje jak majitel feny, tak majitel psa v den párování vybraných jedinců. Při párování nezapomeňte požádat majitele psa o kopii rodokmenu krycího psa a kopii jeho bonitace. Budete je potřebovat při žádosti o rodokmeny štěňat!!

Po dvouměsíčním opečovávání březí feny a narození štěňat oznámíte klubu do 10 dnů od porodu "OZNÁMENÍ VRHU" prostřednictvím stručného e-mailu s textem: 

Dne .......... 
porodila v chovatelské stanici ....................................., 
adresa ............................................................................... 
fena celým jménem: ....................................................... 
z krytí psem celým jménem: ......................................... 

vrh o celkem ........... štěňat.

Oznámení vrhu slouží pouze pro informaci o skutečnosti, že se Vám štěňátka narodila. Je možné, že se setkáte s nečekanou kontrolou vrhu pro ověření, zda je všechno v pořádku a chov probíhá v souladu s chovatelským řádem klubu. Tato kontrola je zpoplatněná částku 700,- Kč a chovatel je kontaktován telefonicky bezprostředně před návštěvou. V jiném případě je kontrola ponechána na veterinárním lékaři. 

Po uplynutí 6 - 15 týdnů věku štěňat je potřeba požádat o vystavení rodokmenů pro narozený vrh, k čemuž slouží formulář "PŘIHLÁŠKA VRHU" Scan nebo kvalitní fotografie vyplněné přihlášky současně s krycím listem a rodokmeny rodičů odešlete na e-mailovou adresu klubu. Do týdne od odeslání Vám přijdou poštou přidělená čipová čísla pro Vaše štěňata (pokud nebudou čipová čísla uvedena v přihlášce vrhu) současně s fakturou k úhradě rodokmenů (popř. včetně čipů), kterou je potřeba uhradit, jelikož až po uhrazení faktury Vám budou ve lhůtě 1 měsíc zaslány rodokmeny štěňat. V této chvíli je Váš chov řízený a plně registrován. Každé Vaše štěně je tak identifikovatelné a vlastní svůj "rodný list" tak, jak si ho právem každé živé stvoření zaslouží...

Od 1. 2. 2020 má chovatel v CR povinnost vrh evidovat i pro Státní veterinární správu. Celé znění novely a dokumenty ke stažení naleznete zde: https://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/dalsi-temata/zvirata-v-zch/ochrana-psu-a-kocek.html?fbclid=IwAR2yAYXQ9srPmW1EV7AKtMzUflDd2iqrEgelpN0QtQpvkyTOx8nCXcR8-Vo


Řádně vyplněné formuláře zasílejte:

A) scan nebo kvalitní foto na e-mailovou adresu:

Plemennakniha.IKC@gmail.com

NEBO

B) na adresu klubu jednateli klubu:

IKC, z. s.

Londonská 297

37807 Rapšach© IKC, z. s. E-mail: InternationalKennelClub@yahoo.com
 
  
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!