Registrace chovatelské stanice

1. Registrace členství v klubu

V první řadě je nutné mít zájem o plemeno a podílet se tak nejen pasivně, ale i aktivně na jeho zdokonalování, ať už účastí na výstavách, sdílenými informacemi s ostatními příznivci téhož plemene nebo jeho vlastnictvím, vystavováním a vlastním chovem. Můžete být členy i několika klubů najednou. Členství v klubu Vám přináší kromě nižších výstavních poplatků či poplatku za uchovnění psa také možnost propagace svého psa či chovu ve výstavních katalogách či na stránkách klubu, ale zejména možnost registrace chovatelské stanice. 


Chovatelská stanice

  1. Evidenci chovatelských stanic vede Rejstřík chovatelských stanic IKC.
  2. Chovateli může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice, bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní a celoživotní.
  3. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace IKC. Schválený název není možno změnit.
  4. Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům.
  5. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince. Název chovatelské stanice se uvádí za jménem psa. Před jménem psa (dle AKC) pouze na výslovnou žádost.
  6. Převod chráněného názvu chovatelské stanice jiné osobě je možný zděděním nebo smluvním postoupením.
  7. Prokazatelné změny jména nebo stálého bydliště majitele chovatelské stanice musí být majitelem ohlášeny do jednoho měsíce po změně. 
  8. Registrace chovatelské stanice zaniká:

- písemným zrušením registrace ze strany majitele. Tímto zaniká majiteli nárok na jakékoli další chránění chovatelské stanice

- úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice.


2. Registrace chovatelské stanice

Pro zodpovědný chov je nutné vlastnit chovatelskou stanici a svým štěňatům tak přidělit "příjmení". K tomuto slouží formulář "REGISTRACE CHOVATELSKÉ STANICE". Název chovatelské stanice vybírejte uváženě a zodpovědně, jelikož ho Vaše odchovy ponesou celý jejich život a pro Vás je Vaší vizitkou stejně tak, jak Vaše zodpovědnost k chovu. Chovatelskou stanici můžete mít pouze jednu a pouze u jednoho klubu. Vyplněný a podepsaný formulář s registrací členství a chovatelské stanice stačí nascanovat či kvalitně vyfotit a odeslat e-mailem na adresu klubu. Do dvou týdnů Vám přijde na Vaší mailovou adresu potvrzení členství a certifikát chovatelské stanice současně s fakturou k úhradě za registraci. V této chvíli máte naše služby plně k dispozici. Tzn. že se kdykoliv můžete zdarma obrátit na poradce chovu s jakýmkoli problémem týkající se Vašeho chovu a žádat ho tak o rady ať už prostřednictvím mailové adresy nebo telefonu. S tímto je spojené také plánování vrhu, pomoc při výběru vhodného psa, genetické poradenství atd.

© IKC, z. s. E-mail: InternationalKennelClub@yahoo.com
 
  
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!