Požadavky pro uchovnění plemen loveckých, pasteveckých, pracovních apod.

20.02.2021

Odpověď na dotazy ohledně požadavků vykonání zkoušek u plemen loveckých, honáckých, pracovních atd.

Cviky jsou prováděny pouze za účelem výchovy a výcviku zvířete podle zkušebních řádů uznaných Mezinárodní kynologickou federací (FCI) - § 4 odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Záleží tedy, za jakým účelem chovatel plemeno chová, nikoli do jaké skupiny je pes zařazen. Pes, který k výkonu není veden od věku štěněte, by mohl být tímto výcvikem zdravotně i psychicky omezen nebo postižen a tento přístup by mohl vést k porušení zákona. Z tohoto důvodu NEJSOU výkonnostní zkoušky PODMÍNKOU PRO CHOVNOST jedince, ale pro chovatele se zaměřením na speciální účel chovu psa (záchranářství, lovecky, myslivecký, pracovní...), jsou výraznou výhodou. Tyto zkoušky jsou poté zaznamenány do rodokmenu mezi ocenění psa.

V České republice lze skládat zkoušky dle národního a mezinárodního zkušebního řádu (dále jen NZŘ a MZŘ), které můžeme rozdělit na zkoušky základní, všestranné a speciální. V následujícím článku se vám pokusíme přiblížit, co která zkouška obnáší a jak se od sebe liší. Na úvod názvy zkoušek, jejich zkratky a označení jednotlivých oddílů:

Zkoušky dle NZŘ

Zkouška základní ovladatelnosti

- ZZO Zkouška poslušnosti 1. - 3. stupně

- ZZO 1 - 3 Zkouška základního minima

- ZM Zkouška všestranného výcviku 1. - 3. stupně

- ZVV 1 - 3 Zkouška psa stopaře 1. - 2. stupně

- ZPS 1 - 2 Zkouška psa obranáře 1. - 2. stupně

- ZPO 1 - 2 Zkouška základního minima malých plemen

- ZMMP Zkouška psa malých plemen 1. - 3. stupně

- ZMP 1 - 3 Zkouška psa malých plemen - obranáře

- ZMPO Zkoušky dle MZŘ Zkouška doprovodného psa

- BH Zkouška chovné způsobilosti

- IPO ZTP Mezinárodní zkouška pro pracovní psy - předzkouška

- IPO-VO Mezinárodní zkouška pro pracovní psy 1. - 3. stupně

- IPO 1 - 3Zkouška stopařská 1. - 3. stupně

- FPr 1 - 3 Zkouška psa stopaře 1. - 2. stupně

- FH 1 - 2 Mezinárodní stopařská zkouška

- IPO FH Zkouška vyhledávací 1. - 3. stupně

- StPr 1 - 3 Zkouška pracovní upotřebitelnosti 1. - 3. stupně

- APr 1 - 3 Zkouška poslušnosti 1. - 3. stupně

- UPr 1 - 3 Zkouška obranářská 1. - 3. stupně

- SPr 1 - 3

Označení oddílů

A - stopa B - poslušnost C - obrana D - speciální cviky

Více o zkouškách a možnosti vykonání zde: https://www.kjcrbrno.cz/?fbclid=IwAR0z31r2_qonSsxN5G_OQqDSTldN4oGA2MU0hMMUJsZkv3abo0FCRbOJa30